Cy Nicklin og Svend Christensen (i pausen) med TEXT på 5´øren d.21-5-83.